Eğitimlerimiz

Eğitim Takvimi


Eğitimlerimiz


Günümüzde iş liderleri çok yönlülüğü, duygusal zekası, kültürel ve politik kavrayışı, kişisel farkındalığı yüksek, strateji ustası, müşteriyle bağlantılı ve tüm bunların yanında iş sonuçlarına odaklı olmak zorundadır. Liderler, işgücünün ve pazarın barındırdığı farklılıkların çok hızlı şekilde arttığını anlamalıdır. Daha önce hiçbir dönemde bu denli farklı yaş, etnik yapı, kültür ve zihniyetteki insanlardan oluşan bir işgücüne sahip olmamıştık. İş sonuçları elde etmek için liderler, karmaşık, heterojen ve olağanüstü performansa ulaştıran davranışsal yetkinliklerdeki yetenek havuzuna sahip olmalıdır. Linkage Kapsayıcı Liderlik Akademisi™’nde katılımcılar, kapsayıcı liderliğin gerektirdiği davranışları ne ölçüde sergilediklerini güvenli, etkili bir ortamda görürler.

Kimler Katılabilir
 • Farklılık içeren işgücünü yönetmekten sorumlu, yüksek potansiyelli yöneticiler ve liderler
Akademi Bileşenleri
 • Katılımcının kapsayıcı liderlik seviyesini ve organizasyon üzerindeki etkisini 360°değerlendiren, katılımcıya bireysel rapor olarak sunulan envanter
 • Aksiyonel Öğrenme: Katılımcılar eylem odaklı etkinlikler sayesinde kritik organizasyonel zorlukları tanımlamayı öğrenir.
 • Özgün liderlik deneyimi: Rol oyunları, vaka analizleri, videolar, faydası kanıtlanmış araçlar, dünyanın her yerinden en iyi uygulamalar
 • Pratik Uygulamalar: Hemen uygulanabilecek ve etki edecek modeller, beceriler, araçlar
Fayda ve Çıktılar
 • Bağlılığı yüksek işgücü
 • Düşük işgücü devir oranı
 • İyileştirilmiş iş sonuçları
 • Kapsayıcılığı her seviyede teşvik eden bir organizasyon
1. GÜN
 • Kapsayıcı Liderliğe Giriş
 • Değerlilik
 • İç Eleştirmen
 • Dahil Etme
 • Kapsayıcı Liderlik Modeli™
 • Merkez: Sonuç Odaklılık
 • Becerileri Ortaya Çıkarmak: Benzersiz Olma ve Aidiyet
 • Dışlamanın Etkileri
2. GÜN
 • Kapsayıcı Liderlik 360
 • Kişisel Farkındalık: Johari Penceresi
 • 360 Geri Bildirim
 • Kendine Liderlik
 • Açık ve Özgün Olmak
 • Bilinçdışı Önyargının Üstesinden Gelmek
 • Kapsayıcılık ve Ayrıcalık
 • Çıkarım Merdiveni ve Önyargı
3. GÜN
 • İlişkiye Liderlik
 • İletişim Zorlukları
 • Soru Sorma ve Kendini Anlatmayı Dengelemek
 • Geliştirici Koçluk Planlaması ve Geri Bildirim
 • Küçük Çapta Haksızlıklar ve Onaylamalar
 • Yerime Geçecek Kişiyi Geliştirme
 • Kültüre Liderlik
 • Güven ve Saygı Ortamı Oluşturmak
 • Hep Beraber Gerçek Sohbet
 • Kapsayıcılık Mesajı
 • Kapsayıcılık Mesajını Dile Getirme

Bu sertifika programı size; grupları birleştiren, heyecan yaratan ve organizasyonel değişim girişimlerinin kusursuz işlemesini hedefleyen, araç temelli yaklaşıma sahip, Linkage’ın Değişim Ajandası Modeli™’ni öğretecektir. Program, detaylı olarak, Linkage’ın Değişim Gündemi Modeli™’ni, önemli araçları ve bu kavramların farklı türdeki organizasyonel değişim süreçlerinde nasıl uygulanabileceğini içerir. Bu programda katılımcılar, kendi gerçek yaşamlarındaki değişim girişimlerine ilişkin uygulama planlama ve vaka analizi çalışmalarıyla yüksek derecede etkileşim içinde olurlar. Bu yaklaşım, Yalın Yönetim ve Altı Sigma gibi organizasyonunuzun değişim girişimlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlar. Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, organizasyonlarındaki değişim girişimlerine rehberlik etmek üzere Değişim Gündemi Modeli ™’ni kullanmak üzere yetkilendirilecektir. Kurum içi çalışmalarınızda kullanmak üzere araç seti ayrıca verilecektir.

Kimler Katılabilir
 • Organizasyonel değişim konusuna ilgili, deneyimli Organizasyonel Gelişim, İnsan Kaynakları, Eğitim & Gelişim profesyonelleri
 • Değişim yönetimi konusunda iş deneyimine,
 • Grup süreçleri ve fasilitasyonu üzerine uzmanlığa,
 • Organizasyonel değişim ve değişim esnasında insanların nasıl dönüştüğü arasındaki fark konusunda bilgiye sahip olunması tavsiye edilir.
Fayda ve Çıktılar
 • Değişim süreçlerini destekleyen ve başarıyı sağlayan geçerliliği kanıtlanmış araçları uygulamak
 • Sonuçlara odaklanmış bir uzman değişim elçisi olarak güvenilirlik oluşturmak
1. GÜN
 • Temeli Oluşturma
 • Organizasyonel Değişimi Anlama
 • Değişim Ajandası Modeli™
 • Değişim Elçiliği Ana İlkeleri
2. GÜN
 • Beceri Geliştirme
 • 1. Adım: Sponsor Desteği Kazanma
 • 2. Adım: Başarı Koşullarını Oluşturma
 • 3. Adım: Değişim Takımını Faaliyete Geçirme
 • 4. Adım: Öneri Üretme
 • 5. Adım: Gerçek Yaşamdaki Değişimlere Uygulama
3. GÜN
 • Uygulama Planlama
 • 5. Adım: Planı Uygulama
 • 6. Adım: Değişim Takımını Yeniden Uyarlama
 • 7. Adım: Engelleri Ortadan Kaldırma
 • 8. Adım: Değişimi Bütünleştirme
 • Uygulama: Değişiminizi ve İşte Öğrendiklerinizi Birleştirme

Günümüzde liderler değişimin gerekliliğinin farkındadırlar; ancak çok azı takımlarında ve şirketlerindeki değişimi etkili biçimde yönetmek için doğru araç ve yöntemlere sahiptir. Bu programda, ister yukarıdan aşağıya yönlenen isterse aşağıdan yukarıya zor bir değişim olsun, değişime liderlikte nasıl usta olabileceğinizi öğreneceksiniz. Linkage’ın Değişim İçin Blueprint™ aracı ile değişim sürecini detaylıca planlayacak; Dönüşümün Üç Aşaması™ modeli ile değişimin neden olduğu dönüşümlerin çalışanların hayatlarındaki ve çalışmalarındaki olası aksaklık ve sıkıntıları nasıl ele alacaksınız. Bu programda edindiğiniz etkili model ve araçlar ile değişim ve dönüşümün insan tarafını başarılı bir şekilde yönetip, değişimin önündeki engelleri aşmada organizasyonunuza liderlik edeceksiniz.

Programımız kapsamında katılımcılarımızın öğrenmelerini pekiştirici program öncesi ve sonrası çalışmalarımız olacaktır.

Kimler Katılabilir
 • Organizasyonlarında değişimi yönetmekten sorumlu olan liderler
Fayda ve Çıktılar
 • Değişimi başarıyla yönetmek için, aşamalı süreci ve destekleyen araçları nasıl kullanacağınızı öğrenmek,
 • Değişime daha çok bağlılık yaratabilmek için değişim mesajınızı nasıl ileteceğinizi öğrenmek
 • Etkili dönüşüm stratejilerinin nasıl oluşturulacağını ve uygulanacağını öğrenmek
 • Değişimin bireyler ve gruplar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve değişime direnci ortadan kaldırmak için beceriler geliştirmek
1. GÜN
 • Değişim ve Dönüşüm
 • Değişimin İnsan Tarafını Yönetmek
 • Değişime Karşılık Dönüşüm
 • Dönüşümün Üç Aşaması
 • Değişime Liderlik Etmek
 • Değişimi Yönetmenin 6 Aşamalı Süreci
 • Değişime Liderlik Etmede Adımlar ve Stiller
 • Bireysel Değerlendirme: Değişim Çabanız İstenilen Ölçülere Uygun Mu?
 • Değişim ve Dönüşümün Dört Yapıtaşı
 • Strateji
 • Organizasyonel Stratejiye Giriş
 • Linkage’ın Stratejik Düşünme Modeli
 • Stratejik Düşünme Uygulamaları
 • Bireysel Değerlendirme: Stratejik Bir Düşünür Müsünüz?
 • Değişim Tetikleyicileri Haritası
2. GÜN
 • İcra “Execution”
 • İcra Kültürü Oluşturmak
 • İcranın 3 Temel Süreci
 • İcra Odaklı Liderlik
 • İnsan
 • Duygusal Zekânın Tarihçesi
 • İş Yerinde Duygusal Zekânın Gücü
 • Duygusal Yetkin LiderTM
 • Dürüst İletişim Kurmak ve Adil Olmak
 • Geri Bildirim
 • Gelişime Rehberlik
 • İnovasyon
 • İnovasyon Nedir?
 • Destekleyici ve Yıkıcı İnovasyon
 • İnovasyon Zorluğu

Duygusal zeka konusunda farkındalık kazanmak, duyguları tanımlama ve yönetme becerilerini geliştirmek ve bunun sonucu olarak daha etkin bir iletişim kurmak günümüzün liderlik becerilerinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Güvenli ilişkiler kurma becerisi sürekli gelişenler ile zorlananların birbirinden ayrılmasını sağlar. Bu program, katılımcıların daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için daha üretken ve güvene dayalı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Kimler Katılabilir
 • Müşteriler ve çalışma arkadaşları ile daha etkin ve güvene dayalı ilişkiler kurmak isteyen tüm liderler, yöneticiler ve takımlar.
Fayda ve Çıktılar
 • Kişiler ile nasıl etkileşime geçtiğinize ve nasıl güven ilişkileri kurduğunuza dair iç görü kazanmak
 • Baskı kurmadan veya kontrol etmeden etkilemek
 • Gerçekten dikkate alınacak değerli geri bildirimler vermek
 • Konuların ve sorunların üretken bir yaklaşımla ele alınabildiği grup ortamları yaratmak
 • Bireysel değerlendirmeler aracılığıyla mevcut durumu analiz etmek
1. GÜN
 • Duygusal Zekanın Temelleri
 • İş yerinde duygusal zekanın gücü
 • Duygusal zekanın kökenleri ve tarihi
 • Duygusal zekanın tanımı
 • Duygusal Yetkin Lider Model
 • Duygusal Yetkin Lider Envanteri – sonraki sayfaya bakınız
 • Güçlü yönlerinizi ve gelişim fırsatlarınızı belirlemek
 • Çelişen taleplerle baş etme
 • Kendini Tanıma
 • Duyguları algılama ve eğilimleri fark etme becerisi
 • Öz farkındalığı artırma stratejileri
2. GÜN
 • Öz-Yönetim
 • Duyguları düzenlemede öz kontrolün rolü
 • Önyargı ve varsayımlardan haberdar olmak
 • Duyguları kontrol altına almak için stratejiler
 • Sosyal Farkındalık
 • Başkalarının duygularını dahil etmek için farkındalığı artırmak
 • Sözel olmayan iletişimi anlama
 • Artan empati
 • Aktif dinleme
 • İkincil konuşma
 • İlişki Yönetimi
 • Güven ve duygusal zeka arasındaki ilişki
 • İşyerinde güven
 • Duygusal zekanın liderlik etkinliği üzerindeki etkisi

Sınırlı zamanı ve yüksek beklentileri olan yönetici ve liderlere yönelik eğitim programlarını yönetmek en zorlu eğitim durumlarından biridir. Eğitim odasına girmeden kendinizi tüm potansiyelinizi gerçekleştirmek üzere hazırlamanız başarınız için çok önemlidir. Bu deneyimsel programda, en iyi uygulamaları, en etkili araçları, en yenilikçi yaklaşımları öğrenecek; yönetici ve lider geliştirme programlarını başarıyla yürüteceksiniz.

Eğitimden önce tüm katılımcılar, telefon görüşmesi ile fasilitasyon tarzına yönelik danışmanlık alacak, hedef kitlenin odağı tespit edilecektir.

Kimler Katılabilir
 • Liderlik ve yöneticilik programlarında, eğitimci ve fasilitatör olarak uzmanlık geliştirmek isteyen profesyoneller
Fayda ve Çıktılar
 • Öğrenmeyi kolaylaştırma konusunda kendinize güveninizi ve yetkinliğinizi artırmak,
 • Kolaylaştırıcı tarzınızı, güçlü yanlarınızı ve kör noktalarınızın etkisini belirlemek,
 • Müdürler ve üst düzey katılımcılarla çalışmada en etkili stratejileri tanımlamak
 • Genel zorlukları yönetmek için teknikleri incelemek ve uygulamak
 • Ders vermeye alternatif olarak pek çok yaratıcı etkinliği deneyimlemek
 • Kişisel video kaydı ile öğrenmenizi güçlendirmek
Program

Bu program Linkage’ın Dinamik Fasilitatör Modeli™ üzerine kurulmuştur. Model, benzersiz ve enerjik bir öğrenme deneyimi yaratmak için gerekli olan Linkage’ın Fasilitasyonun Yedi Prensibi’ni içerir:

 • 1. Cesur Ol
 • 2. Örnek Ol
 • 3. Sorumluluk ve Esnekliği Dengele
 • 4. Sahiplenmelerini Sağla
 • 5. Kişiselleştir
 • 6. Uygulamaya Odaklan
 • 7. İş ile Bağlantısını Kur

Program boyunca katılımcıların video kaydı alınacak, öğrendikleri kavramların uygulamalarını geliştirmek için koçluk ve geribildirim alacaklardır.

İnsanlar günümüzde çok daha fazla taleple zaman kaybetmeden ilgilenmek durumunda kalıyor. Bu nedenle, bir fasilitatör olarak göreviniz, çalışmalarını verimli ve tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmek isteyen insanlara yardımcı olmaktır.

Program boyunca takımlarla çalışma konusunda becerilerinizi ve güveninizi artırmaya odaklanacaksınız. Grupların karar verme aşamalarına dair bir model öğreneceksiniz. Böylece birlikte, daha güçlü kararlar verecek ve gerektiğinde bu aşamalar arasında yönünüzü değiştirebileceksiniz. Basit ya da karmaşık tüm toplantıların planlanmasında ve yürütülmesinde uygulanabilecek bir yaklaşım öğreneceksiniz. Tarafsız bir fasilitatör, müdür ya da takım üyesi olarak fasilitasyon tekniklerinizi iyileştireceksiniz. Ayrıca programda yaptığınız fasilitasyon denemenizin video kaydına sahip olacak ve program liderinden birebir koçluk alacaksınız. Her akşam, gerçek yaşama ilişkin fasilitasyon deneyimi için kısa bir ödeviniz olacaktır.

Kimler Katılabilir
 • Fasilitasyon yöntemlerini öğrenerek daha etkili bir çalışma ortamı yaratmaya katkıda bulunmak isteyen profesyoneller
Fayda ve Çıktılar
 • İstenilen sonuçlar ile toplantı yapısını ilişkilendirmek
 • Ana toplantılar ve karmaşık toplantılar için gündemi tasarlamak
 • Toplantıyı gündem merkezli tutmak üzere araçları ve teknikleri deneyimlemek
 • Grup başarısını engelleyen bireysel ve grup davranışlarına saygılı şekilde müdahale etmek
 • Fasilitasyon becerilerinizi sürekli iyileştirme yaklaşımınız için zemin yaratmak
1. GÜN
 • Fasilitasyonun Temelleri
 • Fasilitatörün rolünün tanımı
 • Fasilitasyonun temel değerleri
 • İçerik ve süreç arasındaki fark
 • Toplantıya Başlamak: Önlemlerin Alınması
 • Karar vermeye stratejik olarak dahil olmak
 • Grup anlaşmasını fasilite etmek
 • Uygulamanızı geliştirmek için araçlar
 • Karmaşık Oturumları Fasilite Etmek
 • Grup geliştirme modelleri
 • Geri bildirim vermek ve almak
 • Üst düzey takımlarla çalışmak
2. GÜN
 • Oturumu Planlamak
 • Üst düzey liderlerle anlaşmak
 • Başarısız toplantıların maliyeti
 • Paydaş analizi
 • Güvenilirlik inşa etmek
 • Fasilitasyon uygulaması
 • Bir toplantı planlamak:
 • İstenen Çıktılar
 • İçerik / Süreç ayrımları
 • Lojistik hususlar
 • Zorlu durumlarda müdahale

Her on şirketten yalnızca bir tanesi, birkaç yıldan fazla bir süre ortalamanın üzerinde bir büyüme oranını koruyabilmektedir. Ve ekonomik koşullar hızla değiştikçe, organizasyonlar bugünün küresel ekonomisinde rekabet etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalmaktadır. Çözüm, temel iş, ürün, hizmet ve süreçlerde yenilikler yapmaktır.

Bu programda, inovasyon yoluyla büyümenin öngörülebilir ve tekrarlanabilir olmasını sağlamak için pratik araçları öğrenin ve gerçek vakaları çalışın.

Kimler Katılabilir
 • İnovasyon için kanıtlanmış bir süreç öğrenmeye kendini adamış liderler ve yöneticiler.
Fayda ve Çıktılar
 • Bir pazarın potansiyelini önceden değerlendirebilmek
 • Rekabet avantajı kazanmak için müşterilerle daha derinlemesine bağlantı kurmak
 • Fikri geliştirme ve uygulama arasındaki zamanı kısaltmak
 • Yenilikçi hizmet ve ürün çözümleri yaratmak
Innosight ve Clayton Christensen Hakkında

Clayton M. Christensen, Harvard Business School'da İşletme Profesörü ve Innosight’ın kurucusudur. Araştırma ve öğretim ilgi alanları, inovasyonu yönetmek ve yeni pazarlar yaratmaktır. Profesör Christensen çok satan üç kitabın yazarıdır: Yenilikçinin İkilemi, Yenilikçinin Çözümü ve Sonraki Adımı Görmek.

Innosight, organizasyonların inovasyon yoluyla yeni büyüme alanları yaratmalarına yardımcı olan bir yönetici danışmanlık ve eğitim şirketidir. Innosight, inovasyonun çeşitli yönlerini yönetmek için Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Motorola, Aetna, Intel, Syngenta, Dow Corning ve Time Warner gibi lider kuruluşlarla çalışmıştır.

1. GÜN
 • İnovasyonun Temelleri
 • İnovasyon nedir?
 • Yenilik için olurluk incelemesi
 • İnovasyona iki yaklaşım
 • Fırsatı Yakalayın - Fikirler Yaratın
 • Hedef tüketiciyi ve karşılanmamış ihtiyaçlarını belirleme
 • Karar kriterleri ve seçenekleri
 • Karşılanmamış ihtiyaçların belirlenmesi için stratejiler
 • Performans haritalaması
 • Yenilikçi çözümler tasarlamak
2. GÜN
 • Fırsatları İleriye Taşı
 • Ölümcül varsayımlardan ve stratejilerden kaçının
 • Acil Bir Stratejinin Temelleri
 • Hızlı Prototipleme Etkinliği
 • Yeni Fikirler Uygula
 • Şirketler neden inovasyonda zorlanıyor?
 • Ortak zorlukların üstesinden gelmek
 • Organizasyonunuz şimdi ne yapabilir?

Bu program inovasyonu artıracak, üretkenliği ortaya çıkaracak becerileri politikalar, yapılar, araçlar, uygulamalar dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Kimler Katılabilir
 • İnovasyon için tekrar edilebilir ve başarısı kanıtlanmış bir süreç öğrenmeye istekli liderler, yöneticiler
Fayda ve Çıktılar
 • Bireysel ve grup yaratıcılığı artırma yöntemlerini uygulamak
 • İnovasyonun beş kritik disiplini belirlemek
 • İnovasyon çabalarını organizasyonunuzun stratejik önceliklerinize odaklamak
 • Ürün, hizmet, ilişki ve süreç inovasyonundaki kabiliyetleri iyileştirmek
 • Daha başarılı organizasyon için fikirleri desteklemek
 • Kurumunuzda inovasyona liderlik yaklaşımını netleştiren İnovasyon Bildirisi geliştirmek ve sunmak
Innosight ve Clayton Christensen Hakkında

Clayton M. Christensen, Harvard Business School'da İşletme Profesörü ve Innosight’ın kurucusudur. Araştırma ve öğretim ilgi alanları, inovasyonu yönetmek ve yeni pazarlar yaratmaktır. Profesör Christensen çok satan üç kitabın yazarıdır: Yenilikçinin İkilemi, Yenilikçinin Çözümü ve Sonraki Adımı Görmek.

Innosight, organizasyonların inovasyon yoluyla yeni büyüme alanları yaratmalarına yardımcı olan bir yönetici danışmanlık ve eğitim şirketidir. Innosight, inovasyonun çeşitli yönlerini yönetmek için Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Motorola, Aetna, Intel, Syngenta, Dow Corning ve Time Warner gibi lider kuruluşlarla çalışmıştır.

1. GÜN
 • Prensipler
 • İnovasyon için durum incelemesi
 • İnovasyonun beş disiplini
 • Fikir üretme
 • Fikri yakalama, paylaşma, değerlendirme ve uygulama
 • Tetikleyiciler
 • İnovasyon tetikleyicileri
 • Organizasyon yaşam döngüleri
 • Yedi aşamanın göstergeleri
 • Uygulamalar
 • İnovasyon ve üretkenlik
 • İnovasyonu hedefleme
2. GÜN
 • Yol
 • Yeni fikri takip etme
 • Fikir satma ipuçları
 • Başarılı bir iç satış
 • Ortam
 • Kodu çözme
 • Engeller ve itirazlar
 • Pozitif değişim için iki yol
 • Plan
 • Riski yönetme
 • Dengeli portfolyo

Koçluk; bireysel ve takım performansını artırmak için, iş liderlerinin ve yöneticilerin kullanabileceği en etkili tekniklerden biridir. Bu program, yönetici ve liderlerin doğrudan bağlı çalışanlarına, kurumun amaçladığı daha yüksek performansa ulaşabilmeleri için, anlık koçluk yapabilmesine yönelik tasarlanmıştır. Bu uygulamalı eğitimde, katılımcılar sadece birçok koçluk görüşmesine katılmayacak, aynı zamanda ekibin tümünün performansını ilerletmek için stratejik süreci nasıl uygulayacaklarını öğrenecekler.

Kimler Katılabilir
 • Ekip yönetimi yoluyla iş performansını artırmaktan sorumlu olan iş birimleri yöneticileri ve liderleri
Fayda ve Çıktılar
 • Koç olarak yetkinliklerini iyileştirmek üzere kişisel gelişim hedefleri belirlemek
 • Performans bazlı konuşmaları daha etkin hale getirmek için koçluk süreci ve araçlarını kullanmak
 • Performansı değerlendirmek üzere takımınız için strateji geliştirmek
1. GÜN
 • Koçluk Tanımı
 • Koçluk için Durum Değerlendirmesi
 • Koçluğun Farklılıkları ve Yöntemleri
 • Sizin Koçluk Deneyimleriniz
 • Koç Olarak Kendinizi Tanımak
 • Koçluk Deneyimleriniz
 • Koçluk Becerileri Envanteri™ Değerlendirme
 • Hızlı Geribildirim – Eş Koçluk
 • Koç Duruşu
 • Koçluk Senaryoları
 • Güçlü Koçluk Görüşmeleri
 • Johari Penceresi
 • Güveni ve Koçun Varlığını Tesis Etme
 • Koçluk için Stratejik Planlama
 • Koçluk ve Yöneticiliğin Amaçları
 • Geribildirim Alma ve Verme Taktikleri
 • Savunmayı Azaltma Stratejileri
 • Koçluk Görüşmesi Planlayıcısı
2. GÜN
 • Koçluk Görüşmesi
 • Koçluk Bağının Bileşenleri
 • Bağlılık Yaratan Koçluk Görüşmeleri Yapılandırma
 • İşbaşında Koçluk İletişim Süreci
 • Dirençle Baş Etme
 • Koçluk Senaryoları
 • Koçluk Görüşmesini Planlama
 • Koçluk Stratejisi Geliştirme ve Uygulama
 • Koçluk Stratejisi Geliştirme
 • Başarı ve Zorluklar için İş İhtiyaçlarını Tanımlama
 • Sonuçlara Ulaşmak için Performans İyileştirme İhtiyaçlarını Netleştirme
 • Performans Hedeflerine Ulaşmak için Yapılandırılmış Koçluk Oluşturma
 • Koçluk Geliştirme Aksiyonları
 • Koçluktaki Zorluk ve Engeller
 • Değerlendirme Sonuçları ve Gelişim Planlama
 • Kişisel Gelişimi Planlama

Günümüz dünyasında artan küreselleşme, karmaşık ortam, gelişen teknoloji nedeniyle liderler çok daha fazla farklı kültürel geçmiş, etnik yapı ve yaşlarda kişilerle çalışmak zorundadırlar. Kültürlerarası çalışırken, etkili iş sonuçlarına ulaşabilmek için farklı kültürlerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak çok önemlidir. Kültürel beklentiler sadece ülkeden ülkeye değil, organizasyona hatta departmana göre de değişebilir. Bu program liderlerin kullanışlı model ve araçlarla kültürlerarası farklılıkları deneyimlemelerini ve böylece organizasyon içi ve organizasyonlar arası kültürel farkındalıklarını artırmayı sağlar.

Programımız kapsamında katılımcılarımızın öğrenmelerini pekiştirici program öncesi ve sonrası çalışmalarımız olacaktır.

Kimler Katılabilir
 • Farklı kültürlere sahip takımların liderleri veya farklı kültürlere sahip ortamlarda çalışanlar
Fayda ve Çıktılar
 • Kültür boyutlarını ve iş başarısındaki rollerini anlama
 • Esnekliği ve tutum, inanç ve davranışlarınızda diğerlerinin kültürünü dikkate almaya istekliliği geliştirme
 • Karmaşık grup dinamiklerini etkin yönetmek için kendinizi adapte etmek üzere model ve araçları keşfetme
1. GÜN
 • Kültürlerarası Etkililiği Tanıma
 • Varsayımlarımızı ve Farklılıklarımızı Kabul Etme
 • Kültürlerarası Etkililik ve Kültür Boyutları
 • Ülkelerin Kültürel Yaklaşımlarını Anlama
 • Kültürel Tercih Anketi Geribildirimi
 • Kültürü ve Önyargıları Tanıma
 • Bilinçdışı Önyargıları Öğrenme
 • Önyargıların Üstesinden Gelme
2. GÜN
 • Kültürlerarası Etkililiği İyileştirme
 • Yeni, Olumlu Alışkanlıklar Edinme
 • Etkinlik: Kültürlerarası Çalışma Vaka Analizi
 • Bireysel Gelişim Planı Çalışması
 • Saygıya Ulaşma
 • Saygılı Duruş
 • Saygıya Ulaştıracak Davranışları Tanımlama
 • Uzlaşma Sağlama
 • Uzlaşma Adımları ve İpuçları
 • Uzlaşmada Başarı ve Başarısızlık
 • Vaka Analizi
 • Bireysel Gelişim Planı çalışması

Liderlik rolüne yükselmek birinin kariyerindeki çok önemli bir dönüm noktasıdır. Lidere dönüşüm; zor, meydan okuyan ve stresli bir deneyimdir. Bu programda, lidere dönüşümün zorluklarını nasıl ele alınabileceğini öğreneceksiniz. Yüksek performanslı lider olmanın gerektirdiği yetkinliklerin neler olduğunu açıklığa kavuşturacaksınız. Liderlik kabiliyetlerinizi iyileştirmek için geliştirilen teknikleri ve araçları test etmek üzere öğrenme laboratuvarını kullanacaksınız. Lidere dönüşümünüzü planlayacaksınız. Bugün ve gelecek için, daha yüksek bir özgüvenle, daha iyi bir lider olacaksınız.

Kimler Katılabilir
 • İyileştirilmiş performans ve sonuçları tetiklemek için ölçümlere ihtiyacı olan yöneticiler, direktörler ve stratejik iş ortakları
Fayda ve Çıktılar
 • Liderliğe ilişkin efsaneler ve gerçekleri, ayrıca liderlik ve yöneticilik arasındaki kritik ayrımı anlamak
 • Yeni ve potansiyel liderlerin başarılarındaki ana unsurları içeren Liderlik Esasları™ Yetkinlik Modeli
 • Destekleyici iş ağı oluşturmayı öğrenmek
 • Birbiriyle çelişen liderlik talepleri arasında önceliklendirme ve dengelemeyi öğrenmek
 • Lider olarak gelişiminizi planlamak
 • Liderlik uygulamalarınıza en iyi uygulamaları dahil etmek
 • Lider olarak güven ve bağlılık yaratan «Etki Dilini» kullanmak
 • Kişisel liderlik prensiplerinizi tanımlamak
1. GÜN
 • Rolünüzü Anlama
 • Yeni rolde ustalaşma: Gerekli yetkinlikler
 • Liderlik Esasları™ Yetkinlik Modeli
 • Liderlik ve yöneticiliği dengeleme
 • Ajanda Oluşturma
 • Ajandanızı oluşturma
 • Ajandanızın önemi
 • Başarılı denemeler: John Kotter’in bulguları
 • Patronunuzla konuşmayı başlatma
 • Önceliklere Odaklanma
 • Yöneticilerin /liderlerin çoklu şapkaları
 • İşleri önceliklendirme
 • En fazla etkiyi yaratma
 • Yetki vermenin altı derecesi
2. GÜN
 • İş Ağı Oluşturma
 • İş ağı kurma davranışınız
 • Gelecek iş ağı oluşturma adımlarınızı planlama
 • Bağlılık İnşa Etme
 • Lider-takipçi dinamiği
 • Güven modeli
 • Sorgulama ve savunma ile güven yaratma
 • Geleceği Geliştirme
 • Liderliğin esasları modeli ve kişisel değerlendirme
 • Kişisel gelişim planınız
 • Prensiplerle Yaşama
 • Hayat dersleri
 • Liderlik zaman çizelgesini yaratma
 • Hikayenizi anlatma

Linkage Liderlik Akademisi, liderlerin takımları ve organizasyonları için daha iyi sonuçlar üretmesini sağlar. Akademi, Linkage ve Warren Bennis tarafından geliştirilen Yüksek Etkili Liderlik Modeli™’ndeki ana yetkinlikler ve becerileri geliştirerek liderlerin başarı seviyelerini artırır. Bu akademi 4 envanter ve 13 beceri-geliştirme modülünden oluşur. 3 günlük bu program, 20 yıldan fazla iş deneyimi olan danışmanlarla yürütülür. Programda simülasyonlar, rol oyunları ve vaka analizleri uygulanarak temel kavramlar pekiştirilir.

Kimler Katılabilir
 • 2 üst pozisyona çıkabilecek, yüksek potansiyelli yönetici ve liderler
Fayda ve Çıktılar
 • Sonuç elde etmek için, geçerliliği kanıtlanmış araçları uygulamak
 • İşyerindeki iletişimi ve ilişkileri iyileştirmek için duygusal zekayı kullanmak
 • Değişime liderlik sürecini adım adım nasıl kullanılacağını öğrenmek
 • Sonuç odaklı liderin beş disiplinini ve sonuç odaklı kültür yaratan davranışlarını öğrenmek
 • Takımınızın iş gereksinimlerini ve yeteneklerini netleştirmek ve hayata geçirmek için süreç geliştirmek
1. GÜN
 • Kendine Liderlik
 • Liderlik ve Vizyon
 • Liderlik Ajandanız
 • LAI 360
 • Duygusal Zeka
 • Etkinizi Artırma
 • Liderlik Hikayeniz
2. GÜN
 • Takıma Liderlik
 • Değişim Liderliği
 • Güven ve İletişim
 • Çatışma Yönetimi
3. GÜN
 • Sonuçlara Ulaşmak
 • Koçluk
 • Sonuçlar için İşi Yürütme
 • Hedef Belirleme, Planlama, Denge
Değerlendirmeler
 • Linkage Liderlik Ölçümleme Envanteri (LAI)™
 • Duygusal Zeka Envanteri
 • İyimserlik Envanteri
 • Değişime Ne Kadar Hazırsınız?

Üç günlük bu yoğun programda, liderlere koçluk için pek çok aracı uygulama fırsatı bulacaksınız. Program boyunca diğer katılımcılarla deneyimlerinizi paylaşacak, farklı durumlarda nasıl koçluk yapacağınızı öğrenecek, özel simülasyonlara katılacak ve Linkage’ın süreç yaklaşımlı koçluğundan faydalanacaksınız. Bütünleştirilmiş bu sürecin program haricinde üç parçası vardır: Ön çalışmalar, takip çalışmaları ve vaka analizi.

Kimler Katılabilir
 • Kurum içi koçluk ya da bağımsız koçluk yapanlar, diğer liderlere veya çalışanlara koçluk yapması gereken orta veya üst düzey yöneticiler
Fayda ve Çıktılar
 • Koçluk girişimlerinize sistematik koçluk modelini uygulamak
 • Danışan firma ve kişi ile iş ortaklığını nasıl başlatacağını öğrenmek
 • Veri toplamak için farklı araç ve teknikleri kullanmak
 • Kişisel gelişim hedefleri ile stratejik hedefleri eşleştirmeyi öğrenmek
 • Güçlü, eylem odaklı hedefler için Değişim için Kişisel Ajanda’yı kullanmak
 • Koçluk sürecini, kendini keşif ve değişime yönlendirmek için dönüştürücü soruları tanımlamak
1. GÜN
 • Liderlere Koçluğun Temelleri
 • Kontrat Yapma
 • Veri Toplama
 • Koçluk Rolüne Geçme
 • Merkez: Sonuç Odaklılık
2. GÜN
 • Hedef Belirleme
 • Değişim için Kişisel Ajanda
 • Liderlere Koçluğun Zorlukları
 • Değişimi İzleme ve Sürdürme
3. GÜN
 • Becerilerin Uygulanması
 • Becerileri Değerlendirme ve Uygulama
 • Yoğun Koçluk Simülasyonu
 • Özet ve Sertifikasyonda Diğer Adımlar
Ön Çalışma

Otobiyografi çalışması. Eğitime katılmadan önce, Lider Koçluğu araçlarından birinin kullanımını deneyimlemek için bir otobiyografi çalışması yapacaksınız.

Bireysel değerlendirme envanterlerini sanal ortamda tamamlama: Linkage Liderlik Ölçümleme Envanteri (LAI™) ve Linkage Temel Koçluk Becerileri Envanteri™.

Takip Çalışmaları

Mentor Koçluk: Programdan sonra, koçluk ihtiyaçlarınıza yönelik, mentor koçunuzdan, telefonda 2,5 saatlik, bireysel koçluk alacaksınız.

Sanal Seminerler (Webinar): Liderlere koçlukla ilgili, Linkage’ın deneyimli koçlarıyla etkileşimli (interaktif) yürütülecek 3 sanal seminere katılacaksınız.

Vaka Analizi

Yeni becerilerinizi koçluklarınıza yansıtmanız için, seçeceğiniz bir danışan ile vaka çalışması yapacaksınız.

Linkage’ın Kadınların İlerlemesi Akademisi, 11 modülden oluşan, kadınların liderlik pozisyonlarına ilerlemesine engel olan bariyerleri tanımlayan ve benzersiz liderlik kimlikleri geliştirmelerini sağlayan bir öğrenme deneyimidir.

Akademi boyunca katılımcılar, bilinçli ve bilinçdışı önyargıları fark edecek ve bunlarla baş edebilmek için stratejiler geliştirecektir. Ayrıca kariyerlerini ilerletmek için kendi tarzlarını yansıttıkları, özgün ve gerçek hissettikleri bir liderlik rolü için gerekli becerileri edinecektir.
Stratejik olarak hedeflenen beceri-geliştirme, simülasyonlar, vaka analizleri ve diğer kadın liderlerle etkileşimler sayesinde program, güçlü liderlik ve iş sonuçlarına doğrudan etki yaratır.

Programın amacı, kadınların ilerlemesi ve hem kendilerinin hem de organizasyonlarının geleceğine liderlik ederek anlamlı katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılabilir
 • Liderlik basamaklarını çıkmak, terfi etmek isteyen ya da mevcut görevlerinde daha çok liderlik rolü üstlenmek isteyen kadınlar
Akademi Bileşenleri
 • Katılımcının kendi liderlik kabiliyetlerini ve organizasyon üzerindeki etkisini 360°değerlendiren, katılımcıya bireysel rapor olarak sunulan envanter
 • Özgün liderlik deneyimi: Rol oyunları, vaka analizleri, videolar, faydası kanıtlanmış araçlar, dünyanın her yerinden en iyi uygulamalar
 • Pratik Uygulamalar: Hemen uygulanabilecek ve etki edecek modeller, beceriler, araçlar
Fayda ve Çıktılar
 • Kadınların eşitlik ve ilerleme için üstesinden gelmeleri gereken engelleri anlayacak,
 • Engelleri ortadan kaldırmak için eylemleri tarif edecek,
 • Kişisel ve stratejik hedeflere ulaşmak için hemen hayata geçirebilecekleri Bireysel Aksiyon Planını oluşturacak,
 • Özellikle organizasyonlarındaki üst pozisyonlarda, eşitlik, denklik ve mükemmellik için pozitif güç olacak,
 • Kendisinin ve organizasyonunun statükoyla yüzleşmek için gerekli cesareti tanımlayacak ve bu gücü başkalarının desteğiyle nasıl elde edeceğini anlayacaktır.
1. GÜN
 • Bölüm 1: Netlik
 • Hedeflerle ve Hayallerle Başlayın
 • Liderlik ve Vizyon
 • Kendi Vizyonunuz için Taslak Hazırlamak - BluePrint™
 • Bölüm 2: Fark Edilen Özgüven
 • İç Eleştirmen
 • Aşağı Görmek ve Değerli Olmak
 • İç Eleştirmenimize Koçluk Ederek «Merkeze» Yönlendirme
 • Kişisel Sınırlar
 • Öz Yönetim Haritası
 • Bölüm 3: Önyargı
 • Bilinçdışı Önyargı ve Stereotipler
 • Kadınların Çözümsüz Çelişki Çıkmazları
 • Bölüm 4: Linkage’ın Liderlikte Kadın Envanteri
 • Linkage’ın Liderlikte Kadın Modeli™
 • Envanter Raporu
 • Mükemmeliyetçilik
 • Hızlı İleri Bildirim
2. GÜN
 • Bölüm 5: Marka Oluşturmak ve Duruş
 • Stratejik Bir İzlenim Bırakmak: Kendinize Ait Bir Duruş Geliştirmek
 • Stratejik İzlenim Yönetiminin 4 Boyutu
 • Bölüm 6: Değerimizi İspat Etmek
 • İş Hayatında Hikâye Anlatmak Neden İşe Yarar?
 • Kendi Hikâyenizi Oluşturun
3. GÜN
 • Bölüm 7: Talep Etmek
 • Güçlü Bir Şekilde İletişim Kurma
 • Güven ve Yedi Bireysel Engel
 • Çatışmadan Kaçınma Döngüsü
 • Çıkarım Merdiveni
 • Bölüm 8: İlişki Ağı Oluşturmak
 • Performans ve İlişkiler
 • Kadınları Durduran İç ve Dış Faktörler
 • İlişki Değeri Yaratmak
 • Bölüm 9: Hayalleri Büyütmek ve Onlara Ulaşmak
 • İmgelemenin ve İmgelerin Gücü
 • Liderlikte Kadınları İlerletme Mesajı

Organizasyonlarda Bireysel Dönüşüm, görevleri, kariyerleri ve yaşamları değişimden etkilenen çalışanlara destek olur. Bu program, daha az yıkıcı ve stresli olacak şekilde değişimi ele almak, değişimin başarıyla sonuçlanmasını sağlamak, sürekli değişim ile daha etkili başa çıkabilmek ve işyeri değişikliklerine karşı daha az savunmasız kalmalarını sağlamak üzere katılımcılara yol gösterir.

Kimler Katılabilir
 • Görevleri, kariyerleri ve yaşamları değişimden etkilenen liderler
Fayda ve Çıktılar
 • Değişim ve dönüşüm arasındaki farkı açıklamak
 • Başarılı sonuçlar elde etmek
 • Yaratıcılıktan faydalanmak
 • Sürekli değişimin etkisi ile daha etkin başa çıkmak
 • Mevcut dönüşümü daha etkin yönetmek için eylem planı oluşturmak
1. GÜN
 • Değişim ve Dönüşüm
 • Değişimi Tanımlama
 • Etkinlik: Sizin Dünyanızdaki Değişim
 • Değişim ve Dönüşüm Arasındaki Farkı Tanımlama
 • Dönüşüm Süreci
 • Dönüşümün Üç Fazı
 • Değişime Direnç
 • Etkinlik: Dönüşümde Kendinizi Konumlandırma
 • Değişimi Yönetme: Sonuçlar
 • Etkinlik: Kişisel Etki Analizi
 • Kontrol Listesi: Sonuçları Yönetmek için Stratejiler
 • Değişimi Yönetme: Tarafsız Bölge
 • Tarafsız Bölgeyi Yeniden İnşa Etme
 • Kontrol Listesi: Tarafsız Bölge için Stratejiler
 • Değişimi Yönetme: Yeni Başlangıçlar
 • Yeni Başlangıçlar Yapma
 • Yeni Başlangıçlar için Stratejiler
 • Kontrol Listesi: Yeni Başlangıçlar için Stratejiler
 • Çoklu Değişimleri Yönetme
 • Çoklu Değişimleri Yönetme: Değişimle Başa Çıkma
 • Etkinlik: Değişimle Başa Çıkma
 • Kontrol Listesi: Çoklu Değişimleri Yönetmek için Stratejiler
 • Özet ve Aksiyon Planı
 • Dönüşümün Yedi İlkesi
 • İlerlemek için Adımlar

Rekabet arttıkça, gerçek değişimi uygulama kapasitesini güçlendirmek daha da önem kazanmaktadır. Değişim mühendisliği, satın alma ve birleşmeler, stratejik plan uygulamaları, IT sistem geliştirmeleri gibi pek çok değişim girişimi yapılmaktadır. Bununla beraber araştırmaların işaret ettiği gibi, bu değişim girişimlerinin %70’i başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

İlginç bir şekilde değişim girişimlerinin başarı ya da başarısızlığını belirleyen en önemli unsur insan olarak gösterilir. Neden? İnsanlar değişimle yeterince ilişkide olmadıklarında değişime direnir. Bununla beraber, insanlar vazgeçmeleri gerekenleri tanımlayıp bıraktıklarında, yeni olanlar için anlam yaratabilir, onlara yer açabilir ve sürdürülebilir değişimi yaratabilir.

Bu program yöneticilere, başarısız değişim çabalarının eksik parçası olarak defalarca tanımlanmış, içsel dönüşüm sürecini nasıl yönetebileceklerini öğretir.

Kimler Katılabilir
 • Organizasyonlarında değişimi uygulamak ve kolaylaştırmaktan sorumlu yöneticiler ve başarılı dönüşüm süreci yoluyla takımlarına liderlik yapma becerisini kazanmak isteyen yöneticiler
Fayda ve Çıktılar
 • Zor değişim girişimleri esnasında kendine ve başkalarına liderlik becerilerini geliştirmek
 • Başarılı değişimin kritik unsurlarını anlamak
 • Organizasyonunuzu değişime hazırlayan koçluk becerilerini geliştirmek
 • Etkili dönüşüm stratejilerini yaratmayı ve uygulamayı öğrenmek
 • Değişimin bireyler ve gruplar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak
1. GÜN
 • Değişim ve Dönüşüm
 • Değişimin İnsan Tarafını Yönetmek
 • Değişime Karşılık Dönüşüm
 • Dönüşümün Üç Aşaması
 • Değişime Liderlik ve Dönüşümü Yönetme
 • Dönüşümde İnsanı Konumlandırma
 • Değişim Sinyallerini Arama
 • Dönüşüm ve Performans
 • Kelimeleri ve İfadeleri Dinleme
 • Tarafsız Bölgeyi Yeniden İnşa Etme
 • Sonuç Aşamasını Yönetme
 • Sonuçları ve Zararları Yönetme
 • Zarar Analizi
 • Sonuçları Yönetme Stratejileri
 • Tarafsız Bölgede Liderlik
 • Tarafsız Bölge ile İnsanlara Liderlik Etme
 • Değişim Boyunca İletişimi İyileştirme
 • Yaratıcılığı ve Öğrenmeyi İyileştirme
 • Başkalarına Koçluk Yapmaya Hazırlanma

Halihazırda sağlam bir değişim stratejisi olsa bile, planlar terk edilmekte, uygulama geciktirilmekte veya çalışan direnci beklenmedik bir şekilde yüksek olmaktadır. Değişimin insan tarafının uygun yönetimi, birçok organizasyonel değişim girişiminde en kritik eksikliktir.

William Bridges & Associates ile özel ortaklığı olan Linkage, değişimin insan tarafını ele alan ve kabul gören Üç Aşamalı Dönüşüm Modeli™ni sunar. William Bridges’in modeli popülerliğini koruyor ve sektördeki birey ve kurumlara, değişimi başarılı bir şekilde benimsemelerine olanak tanıyan bir çerçeve ve araçlar sağlıyor.

Kimler Katılabilir
 • Organizasyonlarında değişime liderlik etmesi beklenen İK ve Organizasyonel Gelişim profesyonelleri
Fayda ve Çıktılar
 • Stratejinin değişim girişimleri boyunca bireylere etkili liderlik yapmayı öğrenecek
 • Sürekli değişim ve değişime bağlı kayıplarla başa çıkmaları için çalışanlara yardım üzere gerekli koçluk becerilerini geliştirmek
 • Linkage’ın büyüyen ve aktif bir iş ağı olan Bridges Trainers’ın bir parçası olmak
Program

Bu program katılımcıları 2 özel beceri geliştirme çalışmaları için yetkilendirir:

 • Organizasyonel Dönüşümü Yönetmede yöneticilere, dönüşüm esnasında başkalarına liderlik etmeyi nasıl öğreteceğinizi öğreneceksiniz.
 • Organizasyonlarda Bireysel Dönüşümde bireylere, dönüşüm ve değişimin kendilerine daha az stres yaratacak şekilde nasıl ele alınabileceğini öğretmenin yöntemlerini öğreneceksiniz.

İçerik ve Araştırma Kaynağı

 • William Bridges ve Ortakları, 20 yıldır kurumlara ve bireylere değişimi etkin yönetmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Dönüşüm yönetiminde öncü ve lider olan William Bridges değişimle başa çıkma konusundaki çığır açan düşünceleriyle tanınır.
 • Susan Mitchell Bridges 20 yıldan fazladır, dönüşüm yönetimi sorunlarıyla karşılaşan kurumlara ve bireylere liderlik danışmanlığı ve yönetici geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Bugünün sürekli değişen dünyasında, organizasyonlar, İK profesyonellerinden daha stratejik bir rol üstlenmelerini bekliyor. Bu eğitimde, stratejik iç ve dış danışmanlık için geçerli bir model keşfedeceksiniz. Bu eğitim, asıl önemli olan sonuçlara ulaşmak üzere, etkili bir danışmanlık ilişkisi oluşturma ve sürdürmeye, işletmenin gündemini anlayabilmeye, eylem araştırması yapmaya, veri toplamaya ve stratejik organizasyonel gelişim planı uygulamaya odaklıdır. Eğitimden, sağlam bir danışmanlık süreci ve çok kullanışlı araçlarla ayrılacaksınız. Bu program, güvenilirliğinizin artması ve operasyonel ilişkilerden stratejik iş ortağına dönüşmenize yardımcı olacaktır.

Programımız kapsamında katılımcılarımızın öğrenmelerini pekiştirici program öncesi ve sonrası çalışmalarımız olacaktır.

Kimler Katılmalı
 • Deneyimsiz ya da az deneyimli Organizasyonel Gelişim Profesyonelleri
Fayda ve Çıktılar
 • İş ortaklığına giriş ve kontrat yapmak için strateji ve araçlar elde etmek
 • Stratejik iş modelleri ile organizasyonel gelişim girişimlerini ilişkilendirmek
 • Organizasyonu geliştirmek için fırsatları tespit etmek
 • Etkili ve sonuç odaklı organizasyonel gelişim için kritik başarı faktörlerini ve müdahalelerini belirlemek
1. GÜN
 • Organizasyonel Gelişim Nedir?
 • Organizasyonel Gelişim ve Danışmanlık
 • Linkage Organizasyonel Gelişim Çemberi™
 • Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı
 • Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı nedir?
 • İleriye Yönelik Ortaklık
 • Danışmanlık (Compleat Consultant) Modeli™
 • On Adımda Danışmanlık Süreci
 • İşin, Organizasyonun ve İhtiyacın Anlaşılması
 • Danışmanlık İlişkisini Başlatmak
 • Kontrat Oluşturma
 • Bir İş Modeli Tanımlamak
 • Değişimin Tetikleyicileri
 • Değişim için Stratejik Taslak Oluşturma (Blueprint™)
2. GÜN
 • Teşhis ve Çözümün Belirlenmesi
 • Soruşturma, Veri Yorumlama ve Geri Bildirim
 • Veri Toplama Metotlarının Artı ve Eksileri
 • Güç Alanı Analizi
 • Direnç ile Baş Etmek
 • Yetenek Boşluğu ve Fırsat Matrisi
 • Vaka Çalışması
 • Uygulama
 • Uygulama Çarkı
 • Koalisyon Kurma / Paydaşları Değişime Dahil Etme
 • Paydaş Bağlılık Çizelgesi
 • Yeni Müşteri Odaklı Yapı
 • Başarı Ölçütlerinin Belirlenmesi
 • OG Müdahaleleri İçin Değerlendirme Seviyeleri

Zorlu zamanlarda liderler, iyi zamanlarda kullandıklarından farklı liderlik yetkinlikleri ve stilleri kullanmalıdır. Gelişirken de hayatta kalırken de takımınıza ilham vermeyi ve onları dahil etmeyi öğrenin. Ayrıca, açık ve net iletişim yoluyla gerçekçi iyimserlik yaratmayı ve morali yükseltmeyi öğrenin.

Kimler Katılabilir
 • Liderler, yöneticiler ve süpervizörler
Fayda ve Çıktılar
 • Zorlu zamanlarda etkili liderlik edebilmek gerekli araçları öğrenmek ve eylem planı hazırlamak
 • Kriz sırasında başkalarını da meşgul ve motive etmeyi öğrenmek
 • Gerçekçi iyimserlik yaratarak, moral inşa ederek ve açık iletişim yoluyla örnek bir lider olmak
 • Güçlü konuşmalar yaparak güven oluşturmak ve bağlılık kazanmak
1. GÜN
 • Shackleton’ın Yolculuğu
 • Liderlik özellikleri
 • Shackleton’ın Antarktika Macerası
 • Güven Modeli
 • Patronun Tutumu
 • İyimserlik yaratmak
 • Ne kadar iyimsersin?
 • İyimserliğin Gücü Üzerinde Araştırma
 • Gerçekçi İyimserlik İnşa Etmek
 • Shackleton’ın Liderlik Uygulamaları
 • Örnek alınan liderlik
 • “Shack Pack” Kart Sıralaması
2. GÜN
 • Mürettebat Seçme ve Motive Etme
 • Moral inşa etme
 • Shackleton’ın Ekip Seçme Önerileri
 • Shackleton’ın Bireysel Yetenek Geliştirmeye Yönelik Önerileri
 • Banjo’nu seç!
 • Buzun İçinden Geçmek
 • Etkili İletişim Kurmak
 • Shackleton ne derdi?
 • Shackleton’ın Kriz Anlarında İletişim Kurma Önerileri
 • Zorlu zamanlarda ekiplere liderlik
 • Shackleton’un Liderlik Becerilerini Geliştirme Yolu

Günümüz dünyasında, pek çok değişkenin birbirini etkilediği ve birbirinden etkilendiği işler nedeniyle işler daha karmaşık hale gelmektedir. Etkili liderlik karmaşık organizasyonlara liderlik etme ve istenen sonuçlara ulaşacak sistemleri tasarlama becerisi gerektirir.

Yüksek etkileşimli bu programda, karmaşık ve dinamik iş problemleri ve zorluklarını anlama ve basitleştirmenize yardımcı olacağız. Böylece sorunların kök sebepleriyle daha etkili şekilde başa çıkabileceksiniz. Farklı teknikler, yaklaşımlar ve araçlar ile sistemsel düşünmenin ilkelerinde ustalaşacaksınız. Program sonunda organizasyonel, karmaşık ve dinamik sistemleri anlama, tanımlama ve etkileme yolunda tam donanımlı olacaksınız.

Kimler Katılabilir
 • Karmaşık problemleri çözülebilir daha küçük parçalara ayırarak anlamak isteyen herkes
Fayda ve Çıktılar
 • Karmaşık organizasyonel konuları, sorunları ve ikilemleri daha iyi anlamak
 • Karmaşık ve değişen organizasyonel problemleri daha iyi anlamak
 • Karmaşık organizasyonları yönetmek ve istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli becerileri kazanmak
 • İş varsayımları, problemleri ve kararlarını modellemek ve test etmek için yetkinliklerini geliştirmek
 • Problemlerin ve kararların neden – sonuç ilişkilerini resmetmek
1. GÜN
 • Karmaşık Sistemler olarak Organizasyonlar
 • Organizasyonlar neden karmaşık sistemlerdir?
 • Uygulama: Sisteminizi Haritalandırma
 • Organizasyonel Sistemler
 • Eski ve yeni organizasyonel paradigmalar
 • Sistemsel Düşünmeye Giriş
 • Zıtlıkları yönetme
 • Sistemlerin özellikleri
 • Uygulama: Durağan ve durağan olmayan sistemleri ölçme
 • Sistem analizi seviyeleri
 • Uygulama: Basit haritalama
2. GÜN
 • Önemi Fark Etme
 • Sistemlerinizi Anlama – Sistemleri Haritalandırmayı Öğrenme
 • Sistemsel düşünmenin dili
 • Sistemleri ve süreçleri dengeleme ve güçlendirme
 • Uygulama: Sisteminizi haritalama
 • Sistemler Görme Zorluğu
 • Sistemleri fark etmek neden zordur?
 • 5 tür sistem körlüğü
 • Sistemleri görme araçları
 • Karmaşık Sistemlerde Başarılı Liderlik
 • Karmaşık sistemlerde liderlik varsayımları
 • Karmaşık sistem tasarımları için 5 araç
 • Uygulama: Sisteminizi teşhis etme

Günümüz lider ve yöneticileri için strateji, yıllık iş planı sürecinin bir çıktısı olmaktan çıkmıştır. Aslında, stratejik düşünme, liderlerin günlük işlerini önceliklendirmek ve değerlendirmek için kullandıkları bir mercek gibidir. Geleceğin belirsizliğini ve tahmin edilemezliğini bir kere kabul ettiğimizde, sabit bir stratejinin hayal olduğunu fark ederiz. Bunun yerine başarımız, sürekli devam eden strateji sürecinin içinde olmamıza bağlıdır.

Bu program size, stratejik düşünme hakkında benzersiz bir bakış açısı kazandıracak, stratejik karar verme sürecine başkalarını dahil etmek için gerekli araçları ve yapıyı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Stratejik Düşünme sadece bireysel becerileri geliştirmek için tasarlanmamıştır. Aynı zamanda rakiplerden daha iyi performans göstermek, organizasyonun geleceğini şekillendirmek için gerekli daha geniş iletişim süreçlerine katılmanıza ve bu iletişim süreçlerini yönetmenize yardımcı olur.

Kimler Katılabilir
 • Stratejik düşünmek ve stratejik iletişime liderlik etmek isteyen liderler ve yöneticiler
Fayda ve Çıktılar
 • Organizasyonel strateji ve stratejik düşünmenin kesişimini fark etmek
 • Önemli stratejik konuları ve fırsatları belirlemek için pratik yaklaşımları öğrenmek
 • Yönetim şeklinize stratejik düşünmeyi yerleştirmek üzere disiplin alıştırma yapmak
 • Stratejik önemi olan konulara odaklanmak için bilgi yığınını düzenlemek
 • Sizin, ekip arkadaşlarınızın ve diğer önemli kişilerin daha stratejik düşünmesi ve çalışması için ortam yaratmak üzere araçlar ve bakış açısı kazanmak
1. GÜN
 • Organizasyonel Strateji
 • Organizasyonel Stratejiye Giriş
 • Organizasyonunuzun Rekabet Avantajı
 • Organizasyonunuzun Rekabet Gücünü Etkileyen Önemli Değişkenler
 • Kendi Organizasyonunuzun Stratejisi
 • Stratejik Düşünme
 • Linkage’ın Stratejik Düşünme Modeli
 • Stratejik Düşünme İlkeleri
 • Stratejik Düşünen Biri misiniz?
 • Bakış Açılarını Keşfetme
 • Üç Boyutlu Düşünme
 • Stratejik Tetikleyiciler Haritası
 • Uygulama Çemberi
 • Stratejik Durum İncelemesi
2. GÜN
 • Önemi Fark Etme
 • Sistemik Hiyerarşi
 • Geçici mi, Heves mi, Trend mi?
 • Yetenek Boşluğu ve Fırsat Matrisi
 • Olasılıkları Öngörme
 • Olasılık Üretmek için ACT Modeli
 • Veri Analizi
 • Gelecek Senaryo Bileşenleri
 • Stratejik Düşünmeyi Uygulama
 • Araç ve Tekniklerin Gerçek Zamanlı Uygulaması
 • Stratejik Düşünme Vaka Analizi
 • Stratejik Plan
 • Önlem Kontrol Listesi
 • Stratejik Durum İncelemesi

Kazandıran stratejilerden gerçek sonuçlara uzun bir yol vardır. Mükemmel şirketler ve liderler planlarını tutarlı bir şekilde uygulayarak kendilerini diğerlerinden ayrıştırır. Planları öncelikli girişimler, kritik projeler ve tekrarlayan problemlere yönelik olabilir. Böyle organizasyonlarda yöneticiler işlerin tamamlanması içi disiplinli bir yaklaşım sergiler.

Bu programda, kültürü şekillendiren davranışlar, dürüst taahhütleri sağlayan uygulamalar ve araçlar, daha sağlam girişimlerde bulunma ve karar mekanizmaları ve daha tutarlı iş sonuçları takibi öğreneceksiniz. Program sonunda, daha az güçlükle ve daha yüksek hızda ilerleyebilecek şekilde öncelikli işleri yürütebileceksiniz.

Kimler Katılabilir
 • Proje yürütmekten ve güçlü sonuçlar ortaya koymaktan sorumlu profesyoneller
Fayda ve Çıktılar
 • Ekibinizin iş gerekliliklerini ve işi tamamlamak için kritik kabiliyetlerini açıklığa kavuşturmak
 • Hizalanma toplantıları yapmak ve özelleştirilmiş takip planları oluşturmak
 • Ekibinizin işine enerji ve tempo katmak için kişisel hızlandırma planı tamamlamak
 • Sonuç odaklı liderin beş ilkesini ve sonuç odaklı kültür yaratan davranışları öğrenmek
1. GÜN
 • Resmi Netleştirme
 • Dil neden bir meseledir: sonuçlar, çıktılar, aktiviteler
 • Sonuç Odaklı Liderlerin İlkeleri
 • Önceliklere Odaklanma – Değerlendirmenin Beş Seviyesi
 • İş sonuçları profili
 • İş çıktımızı tanımlama
 • Başarıyı Ölçme
 • Çelişen taleplerle baş etme
 • Bağlılığı Sağlama
 • Taahhütleri birbirine kenetleme
 • Öncelikli bağlılık konuları
 • Bağlılığı sağlama ve iyileştirme
 • Engeller ve çözümleri yerine getirme
2. GÜN
 • Önemi Fark Etme
 • Hızı Artırma
 • Takıma hız kazandırma
 • Düşmanı tanımlama
 • Karar kördüğümlerini çözme
 • Acil durum planlama ve geçici çözümler
 • Hızın dezavantajı
 • Başarı Etiği Yaratma
 • Çıtayı yükseğe koyma
 • Ya hep ya hiç: zor hedefinizi tanımlama
 • Sonuç Elde Etmek için Aksiyon Planı
 • Sonuç Odaklı LiderTM
 • 1. Kısım: Belirli davranışlara bakma
 • 2. Kısım: Geliştirme fırsatları

Günümüzün sürekli değişen iş dünyasında, organizasyonlar İK profesyonellerinden, günlük iş operasyonlarında daha stratejik bir role bürünmelerini beklemektedir. Stratejik İK İş Ortağı olmak bir unvandan daha fazlasıdır. Danışmanlık becerileri, İK Uzmanlığı ve İş Zekasının uygun bileşimini gerektirir. Bu program, geçerli bir envanter ile yetkinliklerinizi değerlendirmenize, girişimlerinizin ve çıktılarınızın nasıl değer yaratabileceğini görmenize ve organizasyonunuzdaki liderlerin gözünde güvenilirliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

3 günlük yoğun programda, İş Zekası, İK Uzmanlığı, Stratejik Danışmanlık Becerilerine ilişkin araçların, tekniklerin, uygulamalar yer almaktadır.

Programımız kapsamında katılımcılarımızın öğrenmelerini pekiştirici program öncesi ve sonrası çalışmalarımız olacaktır.

Kimler Katılmalı
 • Daha stratejik bir İK rolüne sahip olmak için kendini dönüştürmek veya yeni beceriler ve yetkinlikler kazanmak isteyen İK Uzmanları, Yöneticileri ve Danışmanları
Fayda ve Çıktılar
 • İş zekası, İK yetenekleri ve danışmanlık becerileri alanlarında güçlü yanlarınızı ve gelişim fırsatlarınızı değerlendirmek için geçerli bir envanterden yararlanmak
 • Stratejiyi öne çıkarmak için önemli finansal ölçümleri ve analitik yetenekleri öğrenmek
 • İK gündemi ile iş stratejilerini hizalamak
 • İK yapınızın bir bütün olarak işletme üzerindeki etkisini dönüştürmek
 • Stratejik danışmanlık sürecini daha iyi kavramak
1. GÜN
 • İşi Anlama
 • Değer Akışı, Rekabet Avantajı ve Strateji
 • İK Finansal Okuryazarlık
 • İK Gündemini İş Stratejisiyle Hizalama
2. GÜN
 • İK Uzmanlığı
 • İşe İlişkin Temel İK Konuları
 • Yetenek
 • Sürekli Gelişim
 • Değişim & Dönüşüm Yönetimi
3. GÜN
 • Stratejik Danışmanlık Becerileri
 • Bağlılığın Ana Bileşenleri
 • İş Ortaklığı Kurma
 • Profesyonel Markanızı Oluşturma

Yöneticiliğe terfi etmek, iş kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Bireysel katkı sağlayan birinden yöneticiye dönüşmek çoğu zaman, şaşırtıcı biçimde zor ve stresli bir deneyimdir. İlk seviye yöneticilik; yetersizlik, tükenmişlik ve aşırı yıpranmanın en çok dile getirildiği kariyer seviyesidir. Yöneticiler, yeni görevlerini öğrenmek ve gelişmek için kaynağa ve desteğe sahip olmadığında, hem organizasyon hem de bireyler için yüksek maliyetler söz konusu olmaktadır.

Çalışanların işe devamlılığında verimlilikte bu rolün önemi büyüktür. Ayrıntılı işten çıkış mülakatlarında çalışanların çoğu yöneticisi nedeniyle işten ayrıldığını söylemektedir. Yöneticiler şirketi batırır ya da çıkarır, bu nedenle yeni yöneticileri bu görev ve ötesine hazırlamak için zaman ve çaba harcamak geri dönüşü olan bir yatırımdır.

Bu sertifika programı bazı temel ilkeler, uygulamalar ve yönetim hataları üzerine kuruludur. Program, etkili yönetimin on altı kritik boyutunu içerir. Her oturum, yönetsel yetkinliklerin üzerine düşünmek ve yetkinlikleri geliştirmek ve kritik başarı faktörlerini yetkinliklere bütünleştirmek için fırsatlar sunar.

Kimler Katılabilir
 • İlk ve orta düzey yöneticiler
Fayda ve Çıktılar
 • Ekip kapasitesini ve verimliliğinizi artırmak için görevleri önceliklendirmek ve delege etmek
 • Açık ve zorlayıcı şekilde yönetsel ajandanızın iletişimini kurmak
 • Yöneticiliğin beş kritik başarı unsurunu ve kendi gelişim alanlarınızı belirlemek
 • Farklılaşan yetenekleri belirlemek ve iç ve dış adaylarla görüşmek
 • Daha iyi becerilere ve bilgeliğe sahip çalışanların performansını yönetmek
 • Motivasyon ve hijyen faktörlerini farklılaştırmak
 • Güven inşa eden dört yönetici davranışını tanımlamak
 • Bağlılığı artıran koçluk temelli konuşma yapısını uygulamak
 • Takım liderinin beş önemli görevini tarif etmek
 • Üç takım yapısı arasındaki farkları anlamak ve mevcut işleri yapmak için en uygun olanı seçmek
 • Yeni çözümler üretmek için herhangi bir iş durumuna üç farklı perspektif uygulamak
 • Güçlü iş ilişkileri geliştirmek için gerekli adımları atmak
 • Değişim yönetiminin altı aşamasına göre yönetsel iletişimi farklılaştırmak.
 • Değişim çabası hakkında, kritik katılımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, odaklı bir sunum yapmak
Program

Bu program birbiriyle bağlantılı, ikişer günlük, 3 bağımsız modül ve her modülü takip eden, ilgili temaların çalışıldığı 1er günlük atölye seanslarından oluşur:

1. MODÜL VE TAKİP

Performansı Artırma bireysel katkı sağlayan birinden başkaları aracılığıyla işleri yapmak için nelerin gerektiğiyle ilgilenir. İlk günün odağı, yönetici kimliğine bürünme ve etkili yöneticinin yetkinlikleridir. Katılımcılar bir yöneticinin maruz kaldığı farklı beklentileri inceler. Katılımcılar, yönetici ajandasının önceliklendirilmesinin ve yetenekli çalışanların belirlenmesinin organizasyon hedeflerine nasıl etki ettiğini değerlendireceklerdir. İkinci gün performans iş ortaklığı oluşturmayı tanıtır. Beklenti oluşturma, sürekli geribildirim verme, performans değerlendirmelerini yönetme ve hem kendi hem de ekibinin gelişimine odaklanma konularında katılımcılara fırsat sunar.

2. MODÜL VE TAKİP

Bireyleri ve Takımları Motive Etme günümüzün belirsiz dünyasında başarı için kritik olan güven ve öğrenme iklimi yaratmak ve sürdürmek için nelerin gerektiğine odaklanır. İlk gün, bireysel motivasyon kaynaklarını daha derinden anlama ve üzerine düşünme ve sonuç elde etmek üzer iletişim tekniklerini uygulama fırsatı sunar. İkinci gün, takımlara liderlik, karar verme ve takım sinerjisini güçlendirme hakkında dikkate alınması gereken hususları ele alır.

3. MODÜL VE TAKİP

Yönetici Olarak Liderlik Etme politik anlayış geliştirme ve belirsizliğin ortasında güvenli iletişim kurma gibi yönetsel rolün bazı zorluklarını içerir. İlk gün, yönetsel zorlukları ortaya koyan bir simülasyon gerçekleştirilir. Katılımcılar, çatışan ihtiyaçlar ve öncelikleri dengeleme ve iş çevresini kullanarak doğru ve yerinde tercihler yapma becerilerini geliştirmek için teknikler keşfedecek ve uygulayacaklardır. İkinci günde, katılımcılar, stratejik girişimlere bağlı, güçlü ve zorlayıcı değişim mesajı hazırlama ve sunmayı deneyimleyecektir. Bugünün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında etkili olmak isteyen yönetici için, fırsat oluştuğunda değişim mesajını vermek kritik bir zorunluluktur.

Eğitimlere Kayıt Olmak İçin Tıklayın!

Hemen Başlayın!